copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw en openbare
      ruimte

Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Stedenbouw en openbare ruimte
   Parkwijk te Drachten
   Opbuuren te Maarssen
   park Brederode te Bloemendaal

Parkwijk te Drachten, 1995/1999
Integratie van een programma van 200 à 300 woningen in een nieuw in te richten parkgebied van 18 ha. met hoge gebruiks- en ecologische waarde. Integratie en opwaardering van een bestaand zwembad en aanwezige grote bomen. Eveneens opwaardering van een bestaand evenementenplein door het creëren van een groot wateroppervlak.

drachten parkwijk

parkwijk drachten

drachten parkwijk


top

Opbuuren Dorp bij Maarssen, 2000-2005
Door Copijn Utrecht is voor het voormalige DSM terrein in het kader van een saneringstraject een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. De visie is gebaseerd op de typologie van de Vechtstreek en het Vechtse dorp. Met Opbuuren Dorp en Opbuuren Buiten wordt een typische eigentijdse referentie naar het verleden neergezet. Dit project is in samenwerking met de Vechtplassencommissie uitgevoerd.

opbuuren maarsen copijn

maarssen opbuuren


top

Park Brederode te Bloemendaal, 1990-2000
Rond 1996 werd er een competitie uitgeschreven door de Provincie Noord-Holland voor het terrein van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis, een terrein van 35 ha. groot.
Eind jaren 90 maakte Copijn Utrecht samen met BVR het Masterplan voor het terrein park Brederode te Bloemendaal.
Het park-landschap van Zocher en Springer had een ongelooflijke potentie, de kunst was om in de oude structuren, de nieuwe ontwikkelingen in te passen.
De bomen vertelden waar de woningen konden komen; de woningen moeten buiten de kroonprojecties van de bomen worden gebouwd.

brederode bloemendaal masterplan

top

EVA Lanxmeer, Culemborg, 1999
Parijsch, Culemborg,2002
Komplan, Haren, 1993
Centrum Zevenaar, 1995
Amsterdamse Poort, Amsterdam Z-O, 1982
Meanderpark, Amersfoort,1990
Stadsrandzone Leeuwarden, 2001
Stadshart, Gebogen Maaiveld, Almere, 2002
Jonathanplein, Utrecht,2012
villapark Het Beukenspiegel, Bilthoven, 2013
Oude Tempel 2020-…..?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw