copijn bruine beuk header
 visie
 

Manier van denken en ontwerpen

Iedere plek heeft een verhaal, iedere opdrachtgever zijn gedroomde omgeving.
Elke opdracht is anders. Dat zijn de uitgangspunten. Van daaruit werken wij aan een nieuwe werkelijkheid. Vaste vormprincipes hebben we niet, wel een voorkeur voor materialen en assortimenten. We vinden onze inspiratie in het contrast tussen natuur en cultuur, het samenspel tussen ruimte, tijd en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat we niettemin een uitgesproken signatuur hebben, berust op de vasthoudendheid waarmee we kwaliteit boven kwantiteit stellen, beleving boven de macht van het getal.
Ons werk leeft in vier seizoenen. Harmonie en souplesse in de overgang tussen natuur en architectuur, daar hechten we aan. Bij voorkeur werken we met volgroeid materiaal en planten we bomen die al karakter en weerbaarheid tonen; zo ontstaat er een begin van evenwicht tussen groen en steen. We houden van afwisseling. Dichte beplanting, waaronder de grond koel en donker blijft, naast droge en zonnige plekken waar andere levensvormen gedijen. Gevallen bladeren gaan als vanzelf op in de kringloop van ontstaan en vergaan.
Wat we altijd doen, voordat we beginnen met ontwerpen, is kijken en luisteren naar het landschap dat onder onze handen veranderen zal. Spoorzoeken in de tijd, met respect voor het eigene van iedere locatie. Dat heeft met zorg voor continuïteit te maken. Zo ontstaan er nieuwe tuinen, openbare ruimten, stedelijke oases en landschappen die weer met generaties mensen kunnen meegroeien.
Waardevol werk ontstaat als wij vanaf het prilste stadium bij plannen betrokken raken en de ontwikkeling van ideeën uitgroeit tot een stimulerend proces tussen opdrachtgever en ontwerper. Of een plan groot of klein is: de stappen die wij zetten om er gestalte aan te geven zijn in beginsel altijd dezelfde. En iedere stap ronden wij altijd af met een gesprek of een presentatie.
Wij begeleiden een project vanaf de eerste ideeën tot en met de uitvoering en het beheer/Design and Construct, of zoals de opdrachtgever het wenst.

Ontwerpvisie(s)-Dutch Nature Architects, D.N.A.

• Eco-cultuur is het scheppen en stimuleren van ecologische en natuurlijke processen in de tuin- en landschapsarchitectuur. Hierbij kunnen natuur- en structuurelementen met elkaar verweven worden. Zo kan bijvoorbeeld een heidelandschap in een structuurtuin overgaan of een natuurlijke watertuin in een abstract gevormd waterelement.
Belangrijk hierbij is een hoog kennisniveau van vegetatiekunde, ornithologie (vogelkunde), entomologie (insectenkunde) en het aquatische milieu. Het doel hierbij is door kennis en vormgeving het natuurlijk evenwicht in ons moderne stedelijk woonmilieu in balans te brengen en te stimuleren.

• Cultuurhistorie
Een goede kennis van de historie van de tuin- en landschapsarchitectuur is nodig voor ontwerp of renovatie voor een nieuwe, duurzame, hedendaagse toekomstontwikkeling van een terrein, park of tuin.
Juist een oud park met eeuwenoude bomen, vegetatie en vogelleven geeft de verwondering aan de mens, doordat bijvoorbeeld vogels deze oude bomen nodig hebben zoals de wielewaal het oude, hoge beukenbos opzoekt en de stinzebeplanting zich alleen kan ontwikkelen wanneer langdurig bodemrust aanwezig is.
Voor het ontwikkelen van landschappen, het maken van stedenbouwkundige (uitbreiding)plannen is kennis van de cultuurhistorie en de bodemopbouw van het landschap nodig.

beukbeukbeuk

 

schaduw