copijn bruine beuk header
 copijn historie

 

 

Copijn Utrecht historie

 • 1965/1966 behandeling linde van Achterberg
 •  januari 1966 ontmoeting van Jorn Copijn met Lia Schukking bij de linde in Achterberg, Lia studeerde toen in Wageningen Tuin- en Landschapsarchitectuur
 • 1 oktober 1966 start eigen bedrijf Gebroeders Copijn Boomchirurgen in Groenekan
 • Najaar 1966 start veel werk in de gemeente Den Haag met Hans de Jager en later met Klaas Pors
 • 1970 werk in het arboretum Kalmthout met Jelena de Belder
 • 1970 oprichting Bomenstichting
 • 1970 reis naar Amerika, ontmoeting met Gordon King
 • 1971 oprichting ITS/ International Trees Service, verkoop verzorgingsmiddelen voor bomen, deze nieuwe afdeling gaat Allrik trekken
 • 1971-1974 werkgroep Dravik voor ontwerp en beplantingsadviezen, met motto “en toch blijven wij van mening dat alles nog groener kan”
 • 1972 Vestiging Copijn België met Leo en Wolf
 • 24 januari 1973 Lia afgestudeerd Tuin- en Landschapsarchitect in Wageningen
 • 1973 ontwikkeling van de boomverplantingsmachine met Willem Veldhuizen
 • 1974 bouw bedrijfspand aan de Gageldijk in Utrecht door Wim Schukking
 • 1975 verhuizen van Groenekan naar Utrecht, vanaf nu de naam Copijn Utrecht om de verwarring met Copijn in Groenekan te verminderen
 • 1976, wij hadden voor 100.000,- gulden, ca. 8 meter hoge, 25 jarige oude linden aan het Zuiderdiep in Groningen geplant als onderaannemer toen we hoorden dat de hoofdaannemer failliet was en wij konden fluiten naar ons geld, dat is een harde klap voor een klein bedrijf, sindsdien werd elke aannemer door ons eerst gescreend en verzekerden we ons per project
 • 1980 start ontwerpbureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur Copijn Utrecht Groenadviseurs b.v.
 • 1980 start opdracht nieuwe hoofdkantoor NMB in Amsterdam zuid- oost
 • 1981, tweede oliecrisis, ontslag van 50% van de bomenmensen inclusief Allrik Copijn
 • 1981 Bart Jan Krouwel wordt onze extern adviseur neemt deze functie van Wim Schukking over
 • Vanaf 1982 werk in Luxemburg met Marc Decker, veel boomverplantingen
 • September 1982 komt Lia officieel werken bij Copijn Utrecht Groenadviseurs b.v.
 • 1984 oprichting van een hoveniers afdeling en van een binnenbeplantings afdeling
 • 1986 viering van het 20 jarig bestaan met een excursie door de NMB in aanbouw en de overname van de erfpacht van SBB voor de linde in Achterberg
 • 1987 opening van het NMB gebouw, het nieuwe hoofdkantoor, daarna worden honderden excursies door het gebouw en over de daktuinen gehouden, er kwam zelfs een speciale afdeling rondleidingen o.l.v. Tecla Arbous
 • 1989 Lia wordt ingeschreven in het architectenregister
 • 1990 start ontwerp Gasunie in Groningen
 • 1990 Jorn wordt ingeschreven in het architectenregister als autodidact
 • 1990 verkoop van het bedrijfspand aan het bedrijf, zodat Jorn Allrik uit kan kopen, zowel aan de Gageldijk als in Groenekan
 • 1991 start ontwerp tuin Nijsinghhuis/museum de Buitenplaats in Eelde
 • 1991 viering van het 25 jarig bestaan met een excursie door het park van kasteel De Haar
 • 1991 rond Jorn zijn 50e verjaardag ontvangen wij een brief van KPMG, waarin staat dat er een partij is die ons bedrijf wil kopen, voor ons is daar geen rede voor, het bedrijf loopt goed, toch nieuwgierig wie dat is, dat blijkt Heidemij/Arcadis, wij overleggen met onze 3 kinderen  en met Wim Schukking en Bart Jan Krouwel, conclusie is nu is er een kans, als je zelf een partij zoekt lukt het meestal niet, wij gingen dus in gesprek, 2-3 jaar lang en voor de continuïteit van het bedrijf besluiten wij het te verkopen, de kinderen hadden al eerder aangegeven niet in ons bedrijf te willen stappen
 • 1994 verkoop bedrijf aan Arcadis, wij moeten onze eigen broek ophouden, Jorn en Lia blijven in het bedrijf werken
 • 1995 ontwerp Parkwijk Drachten
 • 1996 opening van het museum de Buitenplaats, door koningin Beatrix, in Eelde
 • 1996 aanpassing van de naam van het ontwerpbureau in Copijn Utrecht Tuin- en Landschapsarchitecten b.v.
 • 1996 aanpassing van de naam Gebroeders Copijn Boomchirurgen in Copijn Utrecht Boomspecialisten en Realisatie
 • 1997 Lia wordt directeur van het gehele bedrijf
 • 2000 Jorn krijgt een RON lintje en wordt Bomen- Ridder
 • Expo Hannover 2000 met paviljoen van MVRDV met bomen- en polderlaag door Copijn Utrecht
 • 2000 opening van de tuin bij het Nijsinghhuis en het museum de Buitenplaats in Eelde
 • 2001 viering van het 35 jarige bestaan met een excursie naar de linde in Achterberg, diverse projecten en naar Schiermonnikoog
 • 2004 opdracht voor de tuin van het Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam, door Lia en Ronald Verheul binnen gehaald
 • 2006 Jorn wordt 65 jaar en Jorn en Lia verlaten het bedrijf Copijn Utrecht, zij starten meteen een nieuw ontwerpbureau Copijn Bruine Beuk, ZZP in Groenekan
 • Pieter Arkenbout wordt de nieuwe directeur van Copijn Utrecht
 • 2006, viering van het 40 jarige bestaan met een lezingenmiddag in de Oude Hortus in Utrecht en een excursie naar Luik en Luxemburg
 • Er komt een boekje uit Tijd van groeien, 40 jaar inspiratie, Copijn 1966-2006
 • In de jaren 80 specialiseerde Copijn Utrecht zich in daktuinen en binnenbeplanting in 2006 kwam daarbij de “Wonderwall” met het beplanten van gevels van beneden tot boven en over het gehele gebouw
 • Op 6 maart 2008 neemt Lia officieel afscheid van het bedrijf Copijn Utrecht
 • 2008 verkoop van het bedrijf door Arcadis aan 6 private investeerders (o.a. het hoveniersbedrijf Hoek) Pieter Arkenbout vertrekt als directeur van Copijn Utrecht
 • 2008 sinds dat jaar zijn er algemene directeuren van het bedrijf die niets van het vak afweten
 • 2008, wat in 1981 in 1 week plaats vond het ontslag van 50% van de werknemers vond tussen 2008 en 2015 in zeven jaar plaats, steeds weer ontslagen, waardoor van de 70 werknemers nog maar 25 in dienst waren, wat is de conclusie uit dit verhaal, dat Boomverzorging en Tuin- en Landschapsarchitectuur zeer conjunctuur gevoelig zijn
 • 2012 samen met Arcadis ontwerp voor de Floriade in Venlo
 • 2013 opening van de tuin van het Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam
 • 4-4-2014 presentatie van het boek Met levend materiaal, COPIJN (1763-2013) Tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten in Wageningen bij de Speciale Collectie en een tentoonstelling over dit boek, genaamd 250 jaar Copijn in het Groen, Jorn houdt tijdens de presentatie van het boek een verhaal “hoe verkrijgt men een grote opdracht” zie voor dit verhaal hieronder! Auteur van dit boek is Mariette Kamphuis, uitgever De Hef uit Rotterdam
 • 2016 viering van het 50 jarig bestaan a) door Copijn uit Utrecht op Beukenrode in Doorn b) door Copijn Bruine Beuk met de presentatie van het boek Het Groene Goud, 50 jaar boomverzorging in Nederland, auteurs Jorn en Lia Copijn en Marina Lameris, uitgever Tast, in een tent bij de linde van Achterberg, op de plek waar alles begon in 1966

50 jaar Boomverzorging in Nederland

Op 29 juli 1965 schreven J'ørn en Allrik Copijn een offerte voor de behandeling van de “1000”jarige linde in Achterberg, gemeente Rhenen, provincie Utrecht, staande op het terrein van de boerderij van de familie Arissen. Deze linde stond op uit elkaar breken, een zeer grote en zware tak was al uit de boom gebroken en de heer Arissen had al een kapvergunning voor deze prachtige boom aangevraagd en ook gekregen van de gemeente.
Deze offerte + tekening van de werkzaamheden die nodig waren kwam uit op een bedrag van 2.500,- tot 3.000,- gulden. Staatsbosbeheer zou dit bedrag betalen, nadat de boom en de grond waar deze op stond per 1 januari 1966 in erfpacht van S.B.B. kwam, dit was toen het kleinste natuurmonument van deze organisatie. In 1986 bij het 20 jarig bestaan van het bedrijf heeft Copijn Utrecht de erfpacht van SBB overgenomen en eveneens de regelmatige verzorging van de Linde.
J'ørn en Allrik werkten bij het bedrijf van Michael/ Mike Maurer in Duitsland en konden pas in hun (Kerst)vakantie in Achterberg aan het werk gaan, de linde werd sterk terug genomen in zijn kroon 1/3 ging eraf in vormsnoei, de stam werd schoon gemaakt en de stam kreeg zijn ringspanning terug met stalen stangen  ook werden de hoofdtakken verankerd met storm- en spanankers. De boom werd ook gevoed met bomenmest.
Deze uitvoering vond plaats in de laatste  week van het jaar 1965 en de eerste twee weken van 1966. Bert Garthoff kwam interviewen voor het programma Weer of geen Weer van de VARA.
.
linde
Jorn en Bert Garthoff onder de linde begin januari 1966.

Meerdere kranten uit heel Nederland kwamen langs voor interviews en foto’s o.a. de N.R.C., Utrechts Nieuwsblad, het Parool, de Nieuwe Tielsche Courant en andere kranten.
Lia Schukking ontving dit nieuws via de N.R.C. van 29 december 1965. Na haar Kerstvakantie in Amsterdam ging zij weer terug naar Wageningen om tentamens te doen voor haar studie in de Tuin- en Landschapsarchitectuur. Zij ging ook naar “de patiënt”van de broers Copijn kijken. Allrik was alweer terug naar Duitsland voor zijn werk daar. Alleen Jorn was nog aanwezig om het werk in Achterberg af te ronden.
Zo ontmoetten Jorn en Lia elkaar onder de Linde in Achterberg begin januari 1966,  De Linde met zijn hartvormige bladeren is gewijd aan de godin Freya, de godin van liefde en huiselijkheid. In mei 1969 zijn zij met elkaar getrouwd. Zo kwam Lia onbewust terecht bij een familie die zich toen al ruim 200 jaar bezig hield met bomen en tuin- en landschapsarchitectuur.
Op 1 oktober 1966 is het bedrijf Gebroeders Copijn Boomchirurgen in Groenekan opgericht. Na het 40 jarig bestaan van het bedrijf Copijn Utrecht in 2006 zijn Jorn en Lia met een nieuw bedrijf gestart genaamd Copijn Bruine Beuk, vernoemd naar de bruine beuken voor hun huis in Groenekan.
linde
Jorn en Lia onder linde in Achterberg in 2006, foto van Mariette Kamphuis

Hoe krijg je een grote opdracht

Een verhaal vertelt door J'ørn op 4-4-2014 bij de uitreiking van het Copijn boek in Wageningen. Klik om het verhaal te lezen.

Met levend materiaal
COPIJN
1763-2013
Tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten

Geen enkele familie in Nederland bleef zo lang in het ‘tuinvak’ werkzaam als de familie Copijn. Aan hun geschiedenis is de ontwikkeling van het kwekersvak en de tuin-en landschapsarchitectuur nauwkeurig af te lezen.
Verrassend is te zien hoe het ‘levend materiaal’ in de loop der eeuwen steeds het uitgangspunt blijft, maar anders wordt beleefd: van de exotische bomen in romantische wandelparken  tot en met de bladplanten in de verticale tuinen op futuristische gebouwen.

In dit rijk geïllustreerde boek met talrijke schitterende plattegronden en foto’s vertelt kunsthistorica Mariëtte Kamphuis hoe de - voor een groot deel nog bestaande - parken, landgoederen, golfterreinen, daktuinen en andere groenontwerpen van de familie Copijn tot stand kwamen. Tweehondervijftig jaar geleden, in 1763 begon Hendrik Copijn zijn loopbaan als eenvoudige dagloner in Groenekan. Hij werkte zich op tot tuinbaas en startte met zijn zoon op de humusrijke zandgrond een eigen boomkwekerij. Volgende generaties ontwikkelden zich halverwege de negentiende eeuw tot succesvolle landschapsarchitecten. Het levend materiaal speelde in al zijn soortenrijkdom de hoofdrol in hun ontwerpen voor tuinen, parken en stedelijke plantsoenen. Met hun spiegelende vijverpartijen en monumentale bomen vormen deze tegenwoordig nog altijd een geliefde wandelplek, zoals het Wilhelminapark in Utrecht, het Rengerspark in Leeuwarden en het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Ook grote particuliere Copijntuinen uit de negentiende eeuw bleven behouden, zoals het kasteelpark van De Haar bij Haarzuilens en Hydepark bij Doorn.
In de twintigste eeuw verlegde het werkterrein van de Copijns zich naar recreatiegebieden, waaronder de Biltse Duinen en bekende golfclubs zoals de Kennemer Golf bij Zantvoort en de Haagse Golf in Wassenaar. De Copijns ontwierpen ook talrijke villatuinen, waarbij steeds hun bijzondere kennis van ‘het levend materiaal’ het uitgangspunt bleef.
In de Jaren zestig van de twintigste eeuw pionierden de Copijns op het gebied van de boomchirurgie, met spectaculaire reddingsoperaties van eeuwenoude bomen. In de jaren tachtig begon ook Copijn Groenadviseurs in Utrecht een bureau dat op ontwerpgebied naam maakte, onder meer met grote daktuinen en renovaties. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw baarde Copijn Tuin- en landschapsarchitecten opzien met verticale tuinen; de zogenoemde ‘wonderwalls’ en de beplanting in het futuristische paviljoen op de wereldexpositie 2000 in Hannover van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV.

Tegenwoordig is ‘Copijn’ een merknaam van een bureau in Utrecht dat zich opgesplitst heeft in tuin- en landschapsarchitecten, boomspecialisten en groenbeheer. Een van hun spraakmakende ontwerpen is de renovatie van de Rijksmuseumtuin. Ondertussen zijn J’ørn en Lia Copijn onverminderd actief in hun nieuwe ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk en is boomkwekerij en tuinontwerpbureau Copijn & Zoon in Groenekan overgenomen door Loeks dochter Anne-Kim Copijn (1966-) en haar broer Mark Copijn (1967-), die de boomkwekerij in Groenekan runt. Ir. Sonja Copijn (1970), afgestudeerd in Wageningen en dochter van J’ørn en Lia Copijn heeft een consultancybureau dat onder andere samenwerkt met Copijn Bruine Beuk. Born Copijn (1972), zoon van Allrik Copijn, heeft in Boskoop gestudeerd en heeft nu een eigen hoveniersbedrijf. Olivier Copijn (1974), zoon van Tom Copijn, heeft de opleiding Larenstein techniek gedaan en werkt als directeur realisatie bij hoveniersbedrijf Van der Tol. Edward Copijn (1982), zoon van Piet Hein Copijn, is boomverzorger.

Uitgeverij de HEF publishers
Hoofdauteur: Mariëtte Kamphuis
Eindredactie: Anne Mieke Backer
Met bijdragen van Anne Wolff en  Dorine van Hoogstraten
Redactionele adviezen: Carla S. Oldenburger-Ebbers
Beeldredactie: Fransje Hooimeijer en Wijnand Galema
Bureauredactie: Marlies Kloppenburg
Vormgeving: Opera Breda
Het boek kwam tot stand met steun van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Fentener van Vlissingenfonds

Hardcover Formaat: 25 x 20,5 cm
Full Color afbeeldingen
ISBN 978-90-6906-045-3
Intekenprijs: tot 1 juli 2014 € 39,90 daarna € 45,-


250 jaar COPIJN in Groenekan

In 2013 woont en werkt de familie COPIJN, 250 jaar in Groenekan, van 1763 tot heden
Hendrik Copijn I (?-1804) startte in 1763 met een kwekerij, zijn zoon Hendrik II (1771-1837), zette deze kwekerij voort Hendrik III (1806-1836), stierf jong, zijn broer Jan Copijn (1812-1885), had een opleiding als architect en was de eerste tuin- en landschapsarchitect van de familie Copijn zijn oudste en jongste zoon namen het bedrijf over, als Gebroeders Copijn, de oudste zoon is Hendrik IV(1842-1923) en de jongste zoon is Pieter Gerard (1854-1927)
In 1900 scheidden de wegen van deze broers en van die datum af zijn er twee takken Copijn bedrijven
H. Copijn en zoon / Copijn Groenekan
P.G. Copijn / Copijn Bruine Beuk te Groenekan.
Het bedrijf H. Copijn en zoon werd voortgezet door Louis Copijn (1878-1945) en later door Hendrik V (1909- 1977) en daarna weer door Loek Copijn (1938-2008), nu wordt de kwekerij geleid door Anne-Kim Copijn (1966-) en haar broer Marc Copijn (1967-)

Het bedrijf van P.G. Copijn werd tijdelijk onderbroken, zijn zoon Frans Copijn (1899-1979) werd bioloog en landschapschilder. De kleinzonen van Pieter Gerard, Allrik Copijn (1938-2007) en Jorn Copijn ( 1941-), introduceerden in 1966 de Boomchirurgie in Nederland. Later werd er een tuin- en landschapsarchitectenbureau aan het bedrijf toegevoegd, onder leiding
van Jorn Copijn en Ir. Lia Copijn- Schukking (1944-), opgeleid in Wageningen in de Tuin- en
Landschapsarchitectuur, in 2006 maakten Jorn en Lia Copijn, van uit het bedrijf Copijn Utrecht, een doorstart met het ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk te Groenekan.

Het ligt in de bedoeling, dat in 2013 een boek uit komt over het werk van alle generaties Copijn, dit boek krijgt de titel: MET LEVEND MATERIAAL, en wordt geschreven door Drs. Mariette Kamphuis, uitgever is De Hef in Rotterdam, met vele project illustraties, ontwerpen en foto's, prijs ca 40-45 euro.

200 jaar JAN Copijn

Op 8 juli 1812 werd Jan Copijn geboren in Groenekan, hij was de tweede zoon van
Hendrik II*
Na de vroege dood van zijn oudste broer Hendrik III in 1836 en een jaar later van zijn vader heeft Jan het boomkwekerijbedrijf , voor zijn moeder, voortgezet, hij was toen 25 jaar. Deze kwekerij lag aan de Groenekanschedijk achter het huidige huis no. 74.
Jan Copijn had een opleiding genoten als architect, zijn oudste broer zou immers de kwekerij overnemen. Maar door de onverwachte vroege dood van zijn oudere broer, heeft Jan de boomkwekerij op zich genomen. Jan wist het kwekersvak goed te combineren met het architectenvak, hij werd de eerste tuin- en landschapsarchitect van de familie Copijn. Ontwerpprojecten van Jan Copijn zijn onder andere:
- het park rond huize Voordaan te Groenekan, uit 1850
- het park rond Pavia te Zeist, uit 1855
- het park van Aardenburg te Doorn, uit 1860
- het Zeisterbosch/Beek en Rooyen te Zeist uit 1862
- Overplaats van Zandbergen te Zeist, uit 1860
- Persijn te Maartensdijk,uit1865
- het achterpark van Gunterstein te Breukelen, uit 1865
- De Boom te Leusden uit 1878
In 1860 kwam zijn oudste zoon Hendrik IV bij hem werken, vanaf dat moment heette het bedrijf J. Copijn en Zn.
Jan onderhield de relaties, deed de acquisitie en maakte de ontwerpen, Hendrik ging, in eerste instantie, de ontwerpen uittekenen, waarvoor hij veel oefende, er is zelfs een tekening van de 17 jarige Hendrik waaronder geschreven staat: teekeningetje door mij als oefening vervaardigd.
Jan heeft het bedrijf groot gemaakt, tot 1880 werkte hij intensief mee, dat jaar kwam ook zijn jongste zoon, Pieter Gerard, in het bedrijf en heette het bedrijf Gebroeders Copijn.
Jan ging afbouwen en is, op 73 jarige leeftijd, overleden in 1885.

Jan Copijn is de overgrootvader van J'ørn Copijn, J'ørn werd landelijk bekend door het introduceren van het vak Boomchirurgie in 1966, hij werd ook tuin- en landschapsarchitect en vormde met zijn vrouw Ir. Lia Copijn-Schukking, de eerste vrouwelijke tuin- en landschapsarchitect in de familie Copijn, met een officiële Wageningse opleiding, het bedrijf Copijn Utrecht. Na 40 jaar maakten zij een doorstart, in 2006, met het ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk te Groenekan.

* Hendrik I vanaf 1763 boomkweker inGroenekan, Hendrik II (1771-1837), HendrikIII (1806-1836), zie verder onderstaand schema:

Oude Copijn advertenties
Jan Holwerda, Vroege Copijn-advertenties (2013) (overgenomen van:groenverleden.nl).
open de pdf

Overzicht familie Copijn: boomkwekers, tuin- en landschapsarchitecten

geschiedenis copijn

Lijst van renovatieplannen/boomverzorging door Copijn Utrecht/ Copijn Bruine Beuk voor Historische Copijnprojecten/ bomenleveraties

Begraafplaats Kranenburg, Zwolle, 1928
Tuin in Hilversum, De Bremhof, 1915, particulier
Wilhelminapark, Zeist, 1881, villapark
Walkartpark, Zeist, 1904, publiekspark
Noorderplantsoen, Groningen,1882, oud vestingwerk
Wilhelminapark, Utrecht,1888, stadspark
Vollenhove, De Bilt, 1922, muurtuin
Oud Groevenbeek, Putten, bomenleveranties
De Veenkamp, Apeldoorn, 1881-1882, buitenplaats
Park Rodichem, Zeist, 1922, buitenplaats
Recidence Wisseloord, Hilversum, 1907, buitenplaats
Ewijckshoeve, Zeist, buitenplaats
Villa Nuova, Zeist, 1880, buitenplaats
Blookerpark, Zeist, 1860-1880, over- wandelpark
Schoonoord, ’s Graveland, 1930, bomenleveranties
Prattenburg, Rhenen, 1901, buitenplaats
Ruimzicht, Doetinchem, bomenleveranties door Jan Copijn jr.
Sperwershof ’s Graveland, particulier, 1888, buitenplaats
Nijenrode, Breukelen, 1915, buitenplaats
Huize Voordaan, Groenekan, 1850-1860, buitenplaats
Pavia, Zeist, 1855, buitenplaats
Begraafplaats Brandenburg, Bilthoven
Roverestein/de Plantage, Bilthoven, 1912, buitenplaats
Van Boetzelaerpark, De Bilt, 1930, openbaarpark
Pinetum Blijdenstein, Hilversum, 1929
Hydepark, Doorn,1885, buitenplaats
Rams Woerthe, Steenwijk, 1899, buitenplaats

 

pg1902

gunterstein

Het ontwerp van het Achterpark van Gunterstein te Breukelen door JAN Copijn. Ca.1865
foto van stichting ridderhofstad Gunterstein te Breukelen

malle jan

copijn historie

laanbomenlaanbomende haar

de haarverplanting boom copijn

 

verplanting boom copijnRamswoerthe, Steenwijk ontwerp en aanleg 1899.

verplanting boom copijn

verplanting boom copijn

verplanting boom copijn 

 

 

 

 

 

 

schaduw