copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Daktuinen
   N.M.B. Bank te Amsterdam Z-O
   E.P.O. te Rijswijk
   Particuliere daktuin in Keulen

N.M.B./I.N.G .hoofdkantoor in Amsterdam Z.O.1980
Deze drie hoogwaardige daktuinen, tezamen 10.000m2 liggen op de parkeergarages. De laagdikte van het zware grondpakket varieert van 50 tot 80 cm. De tuinen hebben een hoge ecologische waarde, grote bomen en een laag onderhoudsniveau. Het zijn ecologische steppingstones in de stad. De drie tuinen zijn op drie verschillende grondsoorten aangelegd en hebben zodoende ieder een eigen karakter: de Engelse tuin, de Japanse tuin en de Finse tuin. Water vormt een belangrijk element in de tuinen, als cascaden, als waterval en als een stilstaand vennetje. Het hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt.
Copijn heeft ruim 20 jaar het onderhoud van deze tuinen gedaan na de oplevering in 1987.

amsterdam nmb ing
nmb aanleg daktuin

nmb daktuin waterval

top

European Patent Office te Rijswijk, 1997
Met de ontwikkeling van een nieuw entreegebouw wordt het terrein van E.P.O. heringericht, een daktuin van 2,5 ha. op twee verschillende niveaus. Het lagere niveau, op een parkeergarage, heeft een rustige, natuurlijke uitstraling waarin zich ecologische waarden kunnen ontwikkelen. Het hogere niveau heeft een stedelijke uitstraling. Het terrein biedt personeel en gasten diverse gebruiksmogelijkheden.
rijswijk patentbureau ontwerp tuin
daktuin rijswijk

paten office rijswijk

top

Daktuin in Keulen, particulier, 1993-1995
Het betreft een binnentuin op een dak van ca. 3000m2
De tuin heeft een hoofdas met verschillende tuinkamers aan weerskanten. Elke tuinkamer heeft zijn eigen thema en atmosfeer. Zo zijn er knoopbuxus-tuinen, een kruidentuin, een zwarte- en een witte tuin met een grote rozenpillar, een rozentuin, een kas en moestuinbedden, een vijvertuin met een ruïne, een vastenplantentuin met prieel en een hele lange beuken-berceau.

daktuin keulen

daktuin keulen

daktuin keulen

top

familie Verduyn, Utrecht, 1991
Marweg Center, Keulen, 1992
Treasury ING, Amsterdam Z-O, 1990
Provinciehuis Zuid Holland, Den Haag, 1991
Hermitage, Sint Petersburg, 1999
Business Technologiepark, Praag, 2000
Atelier PRO, Den Haag, 1991
EXPO 2000, Hannover, 1998, met MVRDV
Gasunie, Groningen, 1989
KPMG/ Bovenlanden, Amstelveen, 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw