copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Grote particuliere tuinen
   Huis ten Bosch in Maarssen
   de Bazel, huis in Bussum
   Pastorietuin in Warffum

Huis ten Bosch te Maarssen, renovatieplan 1988-1995
Huis ten Bosch is een van de buitenplaatsen langs de Vecht. Het huis is ontworpen door Jacob van Campen. Het is lange tijd gemeentehuis van Maarssen geweest, toen reden de koetsen nog rond de grote beuk achter het huis. De gemeente heeft het huis en het koetshuis afzonderlijk verkocht. Later heeft de nieuwe eigenaar gelukkig het koetshuis er weer bij gekocht.
Vervolgens kreeg Copijn Utrecht de opdracht de tuin herstellen, zodat de twee tuinen van de villa en het koetshuis weer een relatie zouden krijgen en toch hun privacy zouden behouden.
De verbinding is gemaakt door de scheidingshaag met een pad vanaf het koetshuis te doorbreken en loodrecht op de hoofdas van de villa aan te laten sluiten. Aansluitend op de tuinkamer is een groot terras aangelegd. In de as van deze kamer is een nieuwe boomgaard ontworpen als afsluiting van de tuin met een bruine beukenhaag rondom. Aan weerskanten van de tuinkamer zijn knoop- buxusperken aangebracht.
Helaas was de grote beuk achter het huis zo slecht dat besloten is deze weg te halen. De ruimte en het licht gaf de mogelijkheid om hier grote borders aan te leggen vol met bloeiende vaste planten en rozen.
Bijzonder is dat het koetshuis in een hoek ten opzichte van de villa staat. Deze hoek hebben wij benut door het aanbrengen van een pergola tegen het koetshuis, die de richting van de villa oppakt. Hierdoor is een tweede relatie tussen koetshuis en villa gemaakt.
huis ten bosch maarssen ontwerp

huis ten bosch maarssen

huis ten bosch maarsen

top

Renovatie van grote tuin in Bussum, 1984
Het huis is een ontwerp van architect De Bazel (1809-1923) in de Amsterdamse school stijl. De eigenaar, onze opdrachtgever, van het huis was een verzamelaar van voorwerpen in de Amsterdamsenschool stijl.
Copijn Utrecht heeft de tuin in fasen hersteld. Vooraf is eerst een goede inmeting gemaakt, waarbij opviel dat de belangrijkste bomen in duidelijke relatie met het huis geplant waren bijvoorbeeld op hoeken en in de as van het huis.
Het huis had aan de zuidzijde een serre met een hele karakteristieke vloer van klinkers, aan deze zuidzijde lag ook een verdiepte tuin. Deze verdiepte tuin is als eerste hersteld. Het patroon van de vloer in de serre is rond het huis gebruikt in de bestrating samen met flagstones van Olandsteen. Aan de oostzijde met de ingang van het huis zijn de hagen hersteld. Aan de noord-westzijde is een tweede deeltuin tussen hagen ingericht met moes- en kleinfruittuin, prieel en een zitgelegenheid op een aanwezige verhoging.
De heesterlaag in de hele tuin is hersteld evenals de bodembedekkerlaag en de padenstructuur.
De eigenaar heeft Amsterdamse school-beelden in de tuin geplaatst.

tuin in bussum

tuin in bussum

top

Tuin in Warffum, ontwerp 1984
De tuin is van oorsprong een oude pastorietuin, gelegen op de terp van het dorp Warffum.
Om de pastorie staat zware boombeplanting. De achtertuin heeft een landschappelijke opzet met twee heuveltjes met treurbomen (o.a. essen), een vijver (oude dobbe) en boomgaardbeplanting. In het voorjaar bloeien er vele stinzenplanten: onafzienbare velden met sneeuwklokjes en daarna gele tulpjes.
Copijn Utrecht is er begonnen met de oude bomen rond het huis te verzorgen. Daarna zijn rond het huis perken en paden aangelegd en zijn de randen van de tuin dicht gemaakt, ook zijn er dendrologisch bijzondere bomen bij geplant. Op de kop van het 'boerderij'-gedeelte is een moestuin aangelegd met tuinschuurtje. Deze moestuin is later ommuurd met in de muur een oranjeriekas en met leifruit beplant.
tuin in warffum
warfum

warfum

warfum

top

familie Groothuis,  Fabels, Hengelo,1986, 1997
familie Heerema, Schoten, België, 1992
familie Heerema, Brasschaat, België, 1992
familie van der Berge, Zaltbommel,1983
Koekoeksduin, Bloemendaal,1997
tuin te Velp, familie Luten, 2004
tuin te Kuddelstaart, 2006
tuin te Vinkeveen, 2008
Het Raboes te Laren, 2006-2010
familie Wassenaar, Laren, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw