copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Renovatieplannen parken
   Bolwerken te Haarlem
   Wilhelminapark te Utrecht
   Walkartpark te Zeist

Bolwerken te Haarlem, 2003- 2005
Deze bolwerken uit 1821/22 zijn de eerste door Zocher omgevormde vestingwerken in Nederland, die momenteel de kroon op het centrum van Haarlem vormen. De Bolwerken worden gerenoveerd tot een eigentijds stadspark met Zocheriaanse uitstraling. Oude zichtlijnen, de voornaamste parkruimtes en de basisbeplanting zullen worden versterkt. Ook de padenstructuur wordt hersteld en heeft weer landschappelijke, mooi vloeiende, bochten gekregen.
Bij de planvorming is een uitgebreid participatietraject met bewoners en wijkraden ingezet.

haarlem bolwerken ontwerp copijn
bolwerken haarlem

haarlem copijn

top

Wilhelminapark te Utrecht, 2004
Het park is ontworpen door H. Copijn/Gebr. Copijn in 1888 en heeft een oppervlakte van ca. 10 hectare, een centrale waterpartij, slingerende paden en monumentale bomen.
Door Copijn Utrecht is in 2004 een beleidsvisie tot 2050 opgesteld in opdracht van de Stichting Wilhelminapark en omgeving. Het park is een rijksmonument. De conclusies van de beleidsvisie zijn: herstel van de ruimtelijke structuur zo veel mogelijk naar het oorspronkelijke ontwerp, verkeer- en parkeerbeleid dat de integriteit, de sfeer en de functie van het parkgebied respecteert, herstel van de oorspronkelijke recreatiefunctie van het hele park, behoud en versterking van de ecologische waarde van het parkgebied.
wilhelminapark utrecht ontwerp copijn

cement rustiek

top

Walkartpark te Zeist, 1993-2016
In 1904 is de laatste van de dames Walkart overleden. Zij heeft het park van haar buitenplaats aan de gemeente vermaakt onder de voorwaarde dat er niet in het park gebouwd mocht worden en dat het park naar de Zeister gemeenschap zou gaan. Om het particuliere park te transformeren tot een openbaar park is het bedrijf H. Copijn en zoon uit Groenekan gevraagd hiervoor een ontwerp te maken. Copijn heeft een aantal toegangen gemaakt, een nieuwe vijver en het park een beslotenheid gegeven aan de kant van de Slotlaan, hiemee is het een besloten, introvert park geworden
In 1993 heeft Copijn Utrecht een renovatieplan voor het park geschreven in opdracht van de gemeente
Momenteel is Copijn Bruine Beuk in samenwerking met SB4 bezig met een advies voor de integratie van de nieuwe randbebouwing en een ontwerp om de relatie tussen de ingang van het park en het plein voor het gemeente huis te verstevigen.

zeist walkartpark
zeist walkartparkHet oude ontwerp van het Walkartpark door H. Copijn uit 1904.

zeist walkartpark

zeist walkartpark

zeist walkartpark

zeist walkartpark

zeist walkartpark

zeist walkartpark


top

park rond gemeentehuis Ommen, 1980 (nieuw ontwerp met veel bijzondere bomen)
Sonsbeek, Arnhem, 1997
beheerplan Wilhelminapark, Zeist, 1991 (oud Copijn 1881)
Noorderplantsoen, Groningen, 1995 (oud Copijn 1882)
Blookerpark, Zeist, 1993 (oud Jan Copijn 1860)
park Welgelegen, Utrecht, 1990
wijkpark Klapwijk, Pijnacker, 1989
park/bos Voordaan, Groenekan, 1995
Zalwilconapark, Lublin, 1999


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw