copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Binnenbeplanting
   Alterra te Wageningen
   Gasunie te Groningen
   kassen van de Oude Hortus te Utrecht

Binnentuinen kantoor Alterra te Wageningen, 1997-1998
Er zijn twee binnentuinen, die met het gebouw verweven zijn en een essentiële rol spelen bij de klimaatbeheersing van het kantoor. Alle kantoorruimten zijn in direct open contact met de tuinen. Hierdoor is sprake van een werkelijke integratie van tuin en gebouw. De geschapen klimaatomstandigheden zijn mediterraan. Hierop zijn alle planten uitgekozen, die in de volle grond groeien. Een natuurlijke vegetatieontwikkeling met een natuurlijke bestrijding vormen de uitgangspunten. De twee tuinen zijn samen 2000m2, het grondmengsel bestaat uit klei/lava. Het regenwater wordt opgevangen in een waterbasin.
alterra binnentuin ontwerp

alterra binnentuin

alterra

top

Binnenbeplanting Gasunie te Groningen, 1990-1994
Copijn werd vroeg bij het projectproces betrokken, daardoor konden de eisen voor het daglicht, de ventilatie en de luchtvochtigheid voor de beplanting meegenomen worden in de bouw. In de entreehal zijn grote verzonken plantbakken gemaakt. In deze hal staat ook een 60m. hoge, kleurrijke, spiraalvormige trap, die omgeven wordt met grote hangende plantengroepen.
Het regenwater wordt in de top van het gebouw opgevangen en gebruikt voor het water geven van de planten. Bij het onderhoud wordt gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden van de luizen.

gasunie interieur ontwerp

gasunie interieur

gasunie interieur

top

Binnenbeplanting, de kassen van de oude Hortus te Utrecht, 2004
In 2004 kreeg Copijn Utrecht de vraag om een nieuw inrichtingsplan voor de te renoveren kassen in de oude Hortus te maken, waarbij alle kassen vorstvrij zouden worden. De grote voorkas, grenzend aan de tuin kreeg de bestemming recepties voor circa 100 mensen. In twee kassen staan kweektafels tegen de zijkanten met daaronder een uitgebreide varencollectie en twee grote waterbassins voor water- en moerasplanten zoals de Victoria regia, diverse lotusplanten en waterlelies.
Verder werden de kassen met een gevarieerde collectie mediterrane planten opnieuw beplant o.a. klimplanten, bodembedekkers, palmen en grote boomvarens.
Binnen twee jaar was al een ongelooflijke weelderigheid van beplanting in de kassen ontstaan.

hortus utrecht interieur copijn

hortus utrecht

utrecht hortus copijn

top

Bank giro Centrale, Amsterdam, 1988
SAS hotel, Amsterdam,1989
winkelcentrum Oranjerie, Apeldoorn, 1992
EPO, Rijswijk, 1997
Zevenkamp, Rotterdam, 1986
NMB/ING, Amsterdam Z-O, 1983
KPMG/Bovenlanden, Amstelveen, 1989
Beursvloer, Amsterdam, 2007
Schiphol, Amsterdam, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw