copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Begraafplaatsen
   Rhijnhof te Leiden
   Rusthof te Amersfoort
   Kranenburg te Zwolle 

Begraafplaats Rhijnhof te Leiden, 1996-2020
De 18e-eeuwse buitenplaats Rhijnhof, gelegen aan de Leidse Rijn, is in 1906 omgevormd tot begraafplaats.
Centraal ligt nog een landschappelijke vijver met oude bomen. Begin jaren '90 is een nieuw gebouw geplaatst aan de achterzijde van het terrein
De oude begraafplaats wordt gedeeltelijk gerenoveerd, waarbij de hoofdstructuren, verschillende lanen, de basis vormen en de waterpartijen met nieuwe bruggen, ook ontworpen door Copijn, een belangrijke rol spelen.
Een zeer bijzondere urnenmuur, ontworpen door Copijn, slingert als een slangenmuur aan de rand van het terrein.
Vanaf 2005 wordt de uitbreiding Veldheim gerealiseerd, waarmee het hoofdgebouw centraal is komen te liggen, en een nieuwe toegang en parkeerplaatsen zijn gerealiseerd ook zijn er keldergraven, moslim- en kindergraven gemaakt met nieuwe waterpartijen en een tweede urnenmuur.
De delen die nog niet geruimd konden worden, worden gefaseerd tot 2015 uitgevoerd.
In 2006 is het eeuwfeest van de begraafplaats gevierd met concerten in Leiden, een tentoonstelling en muziek op de begraafplaats zelf.

rhijnhof leiden begraafplaats ontwerp

leiden rhijnhof

rhijnhof leiden


top

Begraafplaats Rusthof te Amersfoort, 1995-1999
Het ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats Rusthof in Amersfoort gaat uit van het natuurlijke reliëf van de Utrechtse Heuvelrug. Begraafplaatsen moeten meestal opgehoogd worden om voldoende diepte te verkrijgen. In Amersfoort wordt gebruik gemaakt van het aanwezige natuurlijke reliëf en is ophoging niet nodig. In het bestaande bosgebied worden natuurlijke slingerende verhoogde 'slangen' aangelegd, die in het aanwezige reliëf mee doen
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten voor de ontwikkeling van ecologische waarden, ook de beplantingkeuze voor de graven is zo natuurlijk mogelijk en passend in de bosomgeving, grassen, bochtige smele, Juniperus, teunisbloem, diverse varens en diverse bodembedekkers tussen de grove dennen Ook de paden krijgen een natuurlijk materiaal, verstevigd zand en/of schelpen.

amersfoort rusthof ontwerp copijn
rhijnhof leiden

rhijnhof leiden

rhijnhof leiden


top

Begraafplaats Kranenburg, Zwolle, 1991-2002
Voor de Havezathe Kranenburg te Zwolle is in ca. 1928 een prijsvraag uitgeschreven om deze te transformeren tot een begraafplaats. Deze prijsvraag is gewonnen door H. Copijn en zoon.
In 1991 is aan Copijn Utrecht gevraagd een ontwerp te maken voor een deel van deze begraafplaats, dat nog steeds niet was aangelegd. Dit deel sluit aan op het ontwerp uit 1928 en is vormgegeven met een structuur van bruine beukenhagen. In het midden is een langgerekte vijver in de vorm van een zandloper aangelegd. Bestaande oude eiken zijn in het ontwerp opgenomen. Aan de noordzijde is een deel gereserveerd voor islamitische graven.
In 2002 kwam de vraag om een masterplan te maken voor de komende 50 jaar. Het vroegere wooneiland kreeg weer een centrale functie met gebouwen en de nieuwe aula. De volgende uitbreiding wordt het 'scharnierpunt' tussen de oude en de nieuwe begraafplaats, de Parnassusberg.
De vormentaal van de oude begraafplaats wordt als metafoor voor de nieuwe begraafplaats gebruikt. Het oostelijke deel van het masterplan krijgt het karakter van een buitenplaats en het westelijke deel sluit aan op de morfologie van het landschap aldaar.

kranenburg zwolle ontwerp

zwolle kranenburg

begraafplaats kranenburg

kranenburg ontwerp 1928
Ontwerp uit 1928 H. Copijn en zn, inzet uitbreiding 1991 van Copijn Utrecht.

top

Joodse begraafplaats, Den Haag, 1987
Ned. Hervormde, Wassenaar, 1998
Buitenverdert, Amsterdam/Amstelveen, 1996
Groenesteeg, Leiden, 1989
St. Barbara, Utrecht, 1984
Nieuwe Pekela, 1989
Renovatie oude begraafplaats bij Triodos Bank, Zeist, 2006
toevoegingen Rhijnhof ,Leiden, 2012
Rhijnhof Leiden 1996-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw