copijn bruine beuk header
 projecten

Grote particuliere tuinen
Renovatieplannen voor
      Buitenplaatsen

Daktuinen
Binnenbeplanting
Bijzondere terreinen/ Musea
Renovatieplannen Parken
Stedenbouw
Gezondheidszorg
Begraafplaatsen

Gezondheidszorg
   Polderburen te Almere
   Muze te Almere
   Isala te Zwolle

Polderburen te Almere, 1993-1996
Polderburen is een centrum voor verpleeghuiszorg en bejaarden. Het gebouw is ontworpen door Hans Ruyssenaars van Architectengroep te Amsterdam. Het gebouw is ingedeeld in verschillende wooneenheden met ieder een eigen woonkamer, aansluitend aan deze woonkamers liggen zeven hofjes, met ieder een eigen thema en opzet.
Het gebouw is ontworpen rondom een grote binnentuin, langs deze binnentuin loopt rondom een gaanderij. De binnentuin is slechts op enkele plaatsen toegankelijk o.a. vanuit de ronde recreatiezaal. Hieromheen is een terras aangelegd, aangrenzend aan dit terras liggen bloeiende borders en een vijver. Ook ligt er een moestuin en is er een kippenhok in de binnentuin en zijn er vele fruitbomen aangeplant.

almere polderburen

polderburen

polderburen


top

De Muzen te Almere, 1995-1998
In de Muziekwijk te Almere is door Atelier Pro een markant appartementgebouw voor ouderen gerealiseerd.
Het lange gebouw bevat een groot, glazen atrium in de noordgevel. Door de vriendelijke inrichting met grote beplantingseenheden is een zeer aangenaam binnenklimaat ontstaan.

muze almere

almere de muzen


top

Nieuwbouw Isala Kliniek te Zwolle, 1999-2013
Op dit moment wordt dit het grootste ziekenhuis van Nederland met een totaal bouwoppervlak van 110.000m2. Gelegen tegen het groene dal van de Overijsselse Vecht vormt dit nieuwe ziekenhuisterrein, ruim 12 ha. groot, een groene oase in de stadsrandzone van Zwolle.
De opgave was de boomrijke randzone rondom de gebouwen te verbinden met de subtropische, weelderige binnenbeplanting in de verbindings- en verblijfruimten van het zeer kleurrijke, gevarieerde, organische gebouw van het architectenbureau Alberts en van Huut.
Naast de functionele inrichting is er gestreefd om de groene zone rond het gebouw als revalidatie- en recreatieruimte voor de patiënten en de omwonenden in te richten.
De vier 'Vlinders', de binnentuinen met een buitenklimaat, vormen een belangrijk element voor de beleving van de natuur vanuit het gebouw voor de patiënten en de verzorgende medewerkers.

zwolle isala kliniek

isala kliniek zwolle

zwolle isala kliniek

zwolle isala kliniek

isala

isala

top

Triversum, Alkmaar, 1994
Antonius Ijsselmonde, Rotterdam, 1986
Diaconesseziekenhuis, Utrecht, 1987, Zeist, 2005
Pelgromhof, Zevenaar, 1993
Rijnwaarden, Tolkamer, 2000
Zorgcentrum, Zevenaar, 2000
Revalidatie Friesland, Beesterzwaag, 2001
Hafakker, Noordwijkerhout, 1992
GGZ Drenthe, Assen, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaduw