copijn bruine beuk header
 copijn historie

 

 

50 jaar Boomverzorging in Nederland

Op 29 juli 1965 schreven Jorn en Allrik Copijn een offerte voor de behandeling van de “1000”jarige linde in Achterberg, gemeente Rhenen, provincie Utrecht, staande op het terrein van de boerderij van de familie Arissen. Deze linde stond op uit elkaar breken, een zeer grote en zware tak was al uit de boom gebroken en de heer Arissen had al een kapvergunning voor deze prachtige boom aangevraagd en ook gekregen van de gemeente.
Deze offerte + tekening van de werkzaamheden die nodig waren kwam uit op een bedrag van 2.500,- tot 3.000,- gulden. Staatsbosbeheer zou dit bedrag betalen, nadat de boom en de grond waar deze op stond per 1 januari 1966 in erfpacht van S.B.B. kwam, dit was toen het kleinste natuurmonument van deze organisatie. In 1986 bij het 20 jarig bestaan van het bedrijf heeft Copijn Utrecht de erfpacht van SBB overgenomen en eveneens de regelmatige verzorging van de Linde.
Jorn en Allrik werkten bij het bedrijf van Michael/ Mike Maurer in Duitsland en konden pas in hun (Kerst)vakantie in Achterberg aan het werk gaan, de linde werd sterk terug genomen in zijn kroon 1/3 ging eraf in vormsnoei, de stam werd schoon gemaakt en de stam kreeg zijn ringspanning terug met stalen stangen  ook werden de hoofdtakken verankerd met storm- en spanankers. De boom werd ook gevoed met bomenmest.
Deze uitvoering vond plaats in de laatste  week van het jaar 1965 en de eerste twee weken van 1966. Bert Garthoff kwam interviewen voor het programma Weer of geen Weer van de VARA.
.
linde
Jorn en Bert Garthoff onder de linde begin januari 1966.

Meerdere kranten uit heel Nederland kwamen langs voor interviews en foto’s o.a. de N.R.C., Utrechts Nieuwsblad, het Parool, de Nieuwe Tielsche Courant en andere kranten.
Lia Schukking ontving dit nieuws via de N.R.C. van 29 december 1965. Na haar Kerstvakantie in Amsterdam ging zij weer terug naar Wageningen om tentamens te doen voor haar studie in de Tuin- en Landschapsarchitectuur. Zij ging ook naar “de patiënt”van de broers Copijn kijken. Allrik was alweer terug naar Duitsland voor zijn werk daar. Alleen Jorn was nog aanwezig om het werk in Achterberg af te ronden.
Zo ontmoetten Jorn en Lia elkaar onder de Linde in Achterberg begin januari 1966,  De Linde met zijn hartvormige bladeren is gewijd aan de godin Freya, de godin van liefde en huiselijkheid. In mei 1969 zijn zij met elkaar getrouwd. Zo kwam Lia onbewust terecht bij een familie die zich toen al ruim 200 jaar bezig hield met bomen en tuin- en landschapsarchitectuur.
Op 1 oktober 1966 is het bedrijf Gebroeders Copijn Boomchirurgen in Groenekan opgericht. Na het 40 jarig bestaan van het bedrijf Copijn Utrecht in 2006 zijn Jorn en Lia met een nieuw bedrijf gestart genaamd Copijn Bruine Beuk, vernoemd naar de bruine beuken voor hun huis in Groenekan.
linde
Jorn en Lia onder linde in Achterberg in 2006, foto van Mariette Kamphuis

 

Met levend materiaal
COPIJN
1763-2013
Tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten

Geen enkele familie in Nederland bleef zo lang in het ‘tuinvak’ werkzaam als de familie Copijn. Aan hun geschiedenis is de ontwikkeling van het kwekersvak en de tuin-en landschapsarchitectuur nauwkeurig af te lezen.
Verrassend is te zien hoe het ‘levend materiaal’ in de loop der eeuwen steeds het uitgangspunt blijft, maar anders wordt beleefd: van de exotische bomen in romantische wandelparken  tot en met de bladplanten in de verticale tuinen op futuristische gebouwen.

In dit rijk geïllustreerde boek met talrijke schitterende plattegronden en foto’s vertelt kunsthistorica Mariëtte Kamphuis hoe de - voor een groot deel nog bestaande - parken, landgoederen, golfterreinen, daktuinen en andere groenontwerpen van de familie Copijn tot stand kwamen. Tweehondervijftig jaar geleden, in 1763 begon Hendrik Copijn zijn loopbaan als eenvoudige dagloner in Groenekan. Hij werkte zich op tot tuinbaas en startte met zijn zoon op de humusrijke zandgrond een eigen boomkwekerij. Volgende generaties ontwikkelden zich halverwege de negentiende eeuw tot succesvolle landschapsarchitecten. Het levend materiaal speelde in al zijn soortenrijkdom de hoofdrol in hun ontwerpen voor tuinen, parken en stedelijke plantsoenen. Met hun spiegelende vijverpartijen en monumentale bomen vormen deze tegenwoordig nog altijd een geliefde wandelplek, zoals het Wilhelminapark in Utrecht, het Rengerspark in Leeuwarden en het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Ook grote particuliere Copijntuinen uit de negentiende eeuw bleven behouden, zoals het kasteelpark van De Haar bij Haarzuilens en Hydepark bij Doorn.
In de twintigste eeuw verlegde het werkterrein van de Copijns zich naar recreatiegebieden, waaronder de Biltse Duinen en bekende golfclubs zoals de Kennemer Golf bij Zantvoort en de Haagse Golf in Wassenaar. De Copijns ontwierpen ook talrijke villatuinen, waarbij steeds hun bijzondere kennis van ‘het levend materiaal’ het uitgangspunt bleef.
In de Jaren zestig van de twintigste eeuw pionierden de Copijns op het gebied van de boomchirurgie, met spectaculaire reddingsoperaties van eeuwenoude bomen. In de jaren tachtig begon ook Copijn Groenadviseurs in Utrecht een bureau dat op ontwerpgebied naam maakte, onder meer met grote daktuinen en renovaties. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw baarde Copijn Tuin- en landschapsarchitecten opzien met verticale tuinen; de zogenoemde ‘wonderwalls’ en de beplanting in het futuristische paviljoen op de wereldexpositie 2000 in Hannover van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV.

Tegenwoordig is ‘Copijn’ een merknaam van een bureau in Utrecht dat zich opgesplitst heeft in tuin- en landschapsarchitecten, boomspecialisten en groenbeheer. Een van hun spraakmakende ontwerpen is de renovatie van de Rijksmuseumtuin. Ondertussen zijn J’ørn en Lia Copijn onverminderd actief in hun nieuwe ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk en is boomkwekerij en tuinontwerpbureau Copijn & Zoon in Groenekan overgenomen door Loeks dochter Anne-Kim Copijn (1966-) en haar broer Mark Copijn (1967-), die de boomkwekerij in Groenekan runt. Ir. Sonja Copijn (1970), afgestudeerd in Wageningen en dochter van J’ørn en Lia Copijn heeft een consultancybureau dat onder andere samenwerkt met Copijn Bruine Beuk. Born Copijn (1972), zoon van Allrik Copijn, heeft in Boskoop gestudeerd en heeft nu een eigen hoveniersbedrijf. Olivier Copijn (1974), zoon van Tom Copijn, heeft de opleiding Larenstein techniek gedaan en werkt als directeur realisatie bij hoveniersbedrijf Van der Tol. Edward Copijn (1982), zoon van Piet Hein Copijn, is boomverzorger.

Uitgeverij de HEF publishers
Hoofdauteur: Mariëtte Kamphuis
Eindredactie: Anne Mieke Backer
Met bijdragen van Anne Wolff en  Dorine van Hoogstraten
Redactionele adviezen: Carla S. Oldenburger-Ebbers
Beeldredactie: Fransje Hooimeijer en Wijnand Galema
Bureauredactie: Marlies Kloppenburg
Vormgeving: Opera Breda
Het boek kwam tot stand met steun van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Fentener van Vlissingenfonds

Hardcover Formaat: 25 x 20,5 cm
Full Color afbeeldingen
ISBN 978-90-6906-045-3
Intekenprijs: tot 1 juli 2014 € 39,90 daarna € 45,-


250 jaar COPIJN in Groenekan

In 2013 woont en werkt de familie COPIJN, 250 jaar in Groenekan, van 1763 tot heden
Hendrik Copijn I (?-1804) startte in 1763 met een kwekerij, zijn zoon Hendrik II (1771-1837), zette deze kwekerij voort Hendrik III (1806-1836), stierf jong, zijn broer Jan Copijn (1812-1885), had een opleiding als architect en was de eerste tuin- en landschapsarchitect van de familie Copijn zijn oudste en jongste zoon namen het bedrijf over, als Gebroeders Copijn, de oudste zoon is Hendrik IV(1842-1923) en de jongste zoon is Pieter Gerard (1854-1927)
In 1900 scheidden de wegen van deze broers en van die datum af zijn er twee takken Copijn bedrijven
H. Copijn en zoon / Copijn Groenekan
P.G. Copijn / Copijn Bruine Beuk te Groenekan.
Het bedrijf H. Copijn en zoon werd voortgezet door Louis Copijn (1878-1945) en later door Hendrik V (1909- 1977) en daarna weer door Loek Copijn (1938-2008), nu wordt de kwekerij geleid door Anne-Kim Copijn (1966-) en haar broer Marc Copijn (1967-)

Het bedrijf van P.G. Copijn werd tijdelijk onderbroken, zijn zoon Frans Copijn (1899-1979) werd bioloog en landschapschilder. De kleinzonen van Pieter Gerard, Allrik Copijn (1938-2007) en Jorn Copijn ( 1941-), introduceerden in 1966 de Boomchirurgie in Nederland. Later werd er een tuin- en landschapsarchitectenbureau aan het bedrijf toegevoegd, onder leiding
van Jorn Copijn en Ir. Lia Copijn- Schukking (1944-), opgeleid in Wageningen in de Tuin- en
Landschapsarchitectuur, in 2006 maakten Jorn en Lia Copijn, van uit het bedrijf Copijn Utrecht, een doorstart met het ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk te Groenekan.

Het ligt in de bedoeling, dat in 2013 een boek uit komt over het werk van alle generaties Copijn, dit boek krijgt de titel: MET LEVEND MATERIAAL, en wordt geschreven door Drs. Mariette Kamphuis, uitgever is De Hef in Rotterdam, met vele project illustraties, ontwerpen en foto's, prijs ca 40-45 euro.

200 jaar JAN Copijn

Op 8 juli 1812 werd Jan Copijn geboren in Groenekan, hij was de tweede zoon van
Hendrik II*
Na de vroege dood van zijn oudste broer Hendrik III in 1836 en een jaar later van zijn vader heeft Jan het boomkwekerijbedrijf , voor zijn moeder, voortgezet, hij was toen 25 jaar. Deze kwekerij lag aan de Groenekanschedijk achter het huidige huis no. 74.
Jan Copijn had een opleiding genoten als architect, zijn oudste broer zou immers de kwekerij overnemen. Maar door de onverwachte vroege dood van zijn oudere broer, heeft Jan de boomkwekerij op zich genomen. Jan wist het kwekersvak goed te combineren met het architectenvak, hij werd de eerste tuin- en landschapsarchitect van de familie Copijn. Ontwerpprojecten van Jan Copijn zijn onder andere:
- het park rond huize Voordaan te Groenekan, uit 1850
- het park rond Pavia te Zeist, uit 1855
- het park van Aardenburg te Doorn, uit 1860
- het Zeisterbosch/Beek en Rooyen te Zeist uit 1862
- Overplaats van Zandbergen te Zeist, uit 1860
- Persijn te Maartensdijk,uit1865
- het achterpark van Gunterstein te Breukelen, uit 1865
- De Boom te Leusden uit 1878
In 1860 kwam zijn oudste zoon Hendrik IV bij hem werken, vanaf dat moment heette het bedrijf J. Copijn en Zn.
Jan onderhield de relaties, deed de acquisitie en maakte de ontwerpen, Hendrik ging, in eerste instantie, de ontwerpen uittekenen, waarvoor hij veel oefende, er is zelfs een tekening van de 17 jarige Hendrik waaronder geschreven staat: teekeningetje door mij als oefening vervaardigd.
Jan heeft het bedrijf groot gemaakt, tot 1880 werkte hij intensief mee, dat jaar kwam ook zijn jongste zoon, Pieter Gerard, in het bedrijf en heette het bedrijf Gebroeders Copijn.
Jan ging afbouwen en is, op 73 jarige leeftijd, overleden in 1885.

Jan Copijn is de overgrootvader van J'ørn Copijn, J'ørn werd landelijk bekend door het introduceren van het vak Boomchirurgie in 1966, hij werd ook tuin- en landschapsarchitect en vormde met zijn vrouw Ir. Lia Copijn-Schukking, de eerste vrouwelijke tuin- en landschapsarchitect in de familie Copijn, met een officiële Wageningse opleiding, het bedrijf Copijn Utrecht. Na 40 jaar maakten zij een doorstart, in 2006, met het ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk te Groenekan.

* Hendrik I vanaf 1763 boomkweker inGroenekan, Hendrik II (1771-1837), HendrikIII (1806-1836), zie verder onderstaand schema:

Oude Copijn advertenties
Jan Holwerda, Vroege Copijn-advertenties (2013) (overgenomen van:groenverleden.nl).
open de pdf

Overzicht familie Copijn: boomkwekers, tuin- en landschapsarchitecten

geschiedenis copijn

Lijst van renovatieplannen/boomverzorging door Copijn Utrecht/ Copijn Bruine Beuk voor Historische Copijnprojecten/ bomenleveraties

Begraafplaats Kranenburg, Zwolle, 1928
Tuin in Hilversum, De Bremhof, 1915, particulier
Wilhelminapark, Zeist, 1881, villapark
Walkartpark, Zeist, 1904, publiekspark
Noorderplantsoen, Groningen,1882, oud vestingwerk
Wilhelminapark, Utrecht,1888, stadspark
Vollenhove, De Bilt, 1922, muurtuin
Oud Groevenbeek, Putten, bomenleveranties
De Veenkamp, Apeldoorn, 1881-1882, buitenplaats
Park Rodichem, Zeist, 1922, buitenplaats
Recidence Wisseloord, Hilversum, 1907, buitenplaats
Ewijckshoeve, Zeist, buitenplaats
Villa Nuova, Zeist, 1880, buitenplaats
Blookerpark, Zeist, 1860-1880, over- wandelpark
Schoonoord, ’s Graveland, 1930, bomenleveranties
Prattenburg, Rhenen, 1901, buitenplaats
Ruimzicht, Doetinchem, bomenleveranties door Jan Copijn jr.
Sperwershof ’s Graveland, particulier, 1888, buitenplaats
Nijenrode, Breukelen, 1915, buitenplaats
Huize Voordaan, Groenekan, 1850-1860, buitenplaats
Pavia, Zeist, 1855, buitenplaats
Begraafplaats Brandenburg, Bilthoven
Roverestein/de Plantage, Bilthoven, 1912, buitenplaats
Van Boetzelaerpark, De Bilt, 1930, openbaarpark
Pinetum Blijdenstein, Hilversum, 1929
Hydepark, Doorn,1885, buitenplaats
Rams Woerthe, Steenwijk, 1899, buitenplaats

 

pg1902

gunterstein

Het ontwerp van het Achterpark van Gunterstein te Breukelen door JAN Copijn. Ca.1865
foto van stichting ridderhofstad Gunterstein te Breukelen

malle jan

copijn historie

laanbomenlaanbomende haar

de haar

de haar grande canal

verplanting boom copijn

 

 

 

 

 

 

 

schaduw